Technikum Hotelarskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Map
Katowice
(dolnośląskie)
technikum
Specjalizacja: technik hotelarstwa
Ulica: Św. Jacka 3
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-952
Telefon: 32 2564115
Fax: 32 2564115
Adres www: www.katowice.zdz.pl