Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr. 4

Map
Białystok
(podlaskie)
zawodowa
Specjalizacja: kucharz małej gastronomii
Ulica: Knyszyńska 12
Miejscowość: Białystok
Kod pocztowy: 15-702
Telefon: 85 6513854
Fax: 85 6513405
Adres www: www.zsg.bialystok.pl